w sprawie nieodpłatnego przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Staszowie rzeczowych składników majątku trwałego

w sprawie przyjęcia informacji o realizacji zadań powiatowych służb, inspekcji i straży oraz stanu bezpieczeństwa powiatu za 2000 rok

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu