w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Staszowskiego na lata 2000 - 2015

w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli środków finansowych przyznanych dla Powiatu Staszowskiego na zwalczanie skutków powodzi

w sprawie przyznania Staroście Staszowskiemu dodatku specjalnego

w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków środków specjalnych na 2001 rok

w sprawie zmian w budżecie na 2001 rok

w sprawie zmian w budżecie na 2001 rok

w sprawie zmian w budżecie na 2001 rok

w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2000 rok Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie