w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Staszowskiego

w sprawie zmian w budżecie na 2001 rok

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2001

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2001 rok

w sprawie zmian w budżecie na 2001 rok

w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2001 rok

w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków środków specjalnych na 2001 rok

w sprawie zmian w planie przychodów i wydatków powiatowych funduszy celowych na 2001 rok

w sprawie zmian w budżecie na 2001 rok

w sprawie zmian w planie przychodów budżetu powiatu na 2001 rok