Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR VI/19/15

w sprawie zmiany Uchwały Nr II/11/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 8 grudnia 2014 roku
w sprawie powołania stałej Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady
Powiatu w Staszowie, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

UCHWAŁA NR VI/18/15

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

UCHWAŁA NR VI/17/15

w sprawie zgłoszenia kandydata Powiatu Staszowskiego do Powiatowej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim

UCHWAŁA NR VI/16/15

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Powiatu
Staszowskiego