Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR VII/29/15

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Staszowskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym ze środków zewnętrznych, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

UCHWAŁA NR VII/28/15

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

UCHWAŁA NR VII/27/15

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024

UCHWAŁA NR VII/26/15

w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

UCHWAŁA NR VII/25/15

w sprawie wyboru przedstawicieli do Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

UCHWAŁA NR VII/24/15

w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku

UCHWAŁA NR VII/23/15

w sprawie przyjęcia informacji o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Staszowie za 2014 rok

UCHWAŁA NR VII/22/15

w sprawie przyjęcia informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Staszowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu staszowskiego za rok 2014 roku

UCHWAŁA NR VII/21/15

w sprawie przyjęcia informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2014 rok

UCHWAŁA NR VII/20/15

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności oraz informacji Komendanta Powiatowego Policji w Staszowie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu staszowskiego za 2014 rok