Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR X/46/15

w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/35/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

UCHWAŁA NR X/45/15

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

UCHWAŁA NR X/44/15

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024

UCHWAŁA NR X/43/15

w sprawie przyjęcia informacji z realizacji w 2014 roku Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych, opracowanego na lata 2007 – 2015, w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, przestrzegania praw osób niepełnosprawnych

UCHWAŁA NR X/42/15

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2014 rok