Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR XI/56/15

w sprawie zgłoszenia kandydata Powiatu Staszowskiego do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Staszowskim

UCHWAŁA NR XI/55/15

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

UCHWAŁA NR XI/54/15

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024

UCHWAŁA NR XI/53/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

UCHWAŁA NR XI/52/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice

UCHWAŁA NR XI/51/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec

UCHWAŁA NR XI/50/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany

UCHWAŁA NR XI/49/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów

UCHWAŁA NR XI/48/15

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinka drogi Nr 0818T Połaniec - Niekurza

UCHWAŁA NR XI/47/15

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/24/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku