Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR XII/69/15

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru z zajęć dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie

UCHWAŁA NR XII/68/15

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

UCHWAŁA NR XII/67/15

w sprawie wyrażenia zamiaru pozbawienia kategorii drogi powiatowej

UCHWAŁA NR XII/66/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

UCHWAŁA NR XII/65/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica

UCHWAŁA NR XII/64/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria

UCHWAŁA NR XII/63/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów

UCHWAŁA NR XII/62/15

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

UCHWAŁA NR XII/61/15

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024

UCHWAŁA NR XII/60/15

w sprawie zmiany Uchwały Nr LX/52/14 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 24 września 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica