Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR XIII/76/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice

UCHWAŁA NR XIII/75/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria

UCHWAŁA NR XIII/74/15

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

UCHWAŁA NR XIII/73/15

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024

UCHWAŁA NR XIII/72/15

w sprawie zmiany wynagrodzenia Starosty Staszowskiego

UCHWAŁA NR XIII/71/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec

UCHWAŁA NR XIII/70/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica