Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR XVI/88/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bogoria

UCHWAŁA NR XVI/87/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica

UCHWAŁA NR XVI/86/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec

UCHWAŁA NR XVI/85/15

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów

UCHWAŁA NR XVI/84/15

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024