Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR XIX/107/15

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/70/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 września 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica

UCHWAŁA NR XIX/106/15

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej i uchwalenia regulaminu Społecznej Straży Rybackiej

UCHWAŁA NR XIX/105/15

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu staszowskiego w 2016 roku

UCHWAŁA NR XIX/104/15

w sprawie zatwierdzenia planów pracy Stałych Komisji Rady Powiatu w Staszowie na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/103/15

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Staszowie na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/102/15

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Staszowie na 2016 rok

UCHWAŁA NR XIX/100/15

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/24/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku

UCHWAŁA NR XIX/101/15

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok