Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR XX/113/15

w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/24/15 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku

UCHWAŁA NR XX/112/15

w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok

UCHWAŁA NR XX/111/15

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2015-2024

UCHWAŁA NR XX/110/15

w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetu Powiatu Staszowskiego łącznie z planem finansowym tych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015

UCHWAŁA NR XX/109/15

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2016 rok

UCHWAŁA NR XX/108/15

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2016-2027