Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR XXIII/9/12

w sprawie uchwalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek
oświatowych prowadzonych przez Powiat Staszowski na rok 2012

.

UCHWAŁA NR XXIII/8/12

w sprawie zamiaru przekształcenia szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat staszowski

.

UCHWAŁA NR XXIII/7/12

w sprawie zamiaru likwidacji szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat staszowski

.