Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR XXVI/30/12

w sprawie odmowy wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radną Lucyną Kozoduj

.