Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR XXVII/33/12

w sprawie zaciągnięcia kredytu

.

UCHWAŁA NR XXVII/32/12

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

.

UCHWAŁA NR XXVII/31/12

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012-2022

.