Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR XXVIII/52/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice

.

UCHWAŁA NR XXVIII/51/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów

.

UCHWAŁA NR XXVIII/50/12

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

.

UCHWAŁA NR XXVIII/49/12

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012-
2022

.

UCHWAŁA NR XXVIII/48/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

.

UCHWAŁA NR XXVIII/47/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

.

UCHWAŁA NR XXVIII/46/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany

.

UCHWAŁA NR XXVIII/45/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany

.

UCHWAŁA NR XXVIII/44/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica

.

UCHWAŁA NR XXVIII/43/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice

.