Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR XXX/68/12

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach skargi
i odpowiedzi na skargę

.

UCHWAŁA NR XXX/67/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

.

UCHWAŁA NR XXX/66/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łubnice

.

UCHWAŁA NR XXX/65/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica

.

UCHWAŁA NR XXX/64/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rytwiany

.

UCHWAŁA NR XXX/63/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osiek

.

UCHWAŁA NR XXX/62/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec

.

UCHWAŁA NR XXX/61/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów

.

UCHWAŁA NR XXX/60/12

w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

.

UCHWAŁA NR XXX/59/12

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Staszowskiego na lata 2012-
2022

.