Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR XXXI/83/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów

.

UCHWAŁA NR XXXI/82/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Połaniec

.

UCHWAŁA NR XXXI/81/12

w sprawie powierzenia Gminie Oleśnica zadania zarządzania publicznymi drogami
powiatowymi

.

UCHWAŁA NR XXXI/80/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Oleśnica

.

UCHWAŁA NR XXXI/79/12

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/48/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 14 czerwca 2012
roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szydłów

.

UCHWAŁA NR XXXI/78/12

w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć
dyrektora Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie

.

UCHWAŁA NR XXXI/77/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Staszów

.

UCHWAŁA NR XXXI/75/12

w sprawie zmiany Uchwały Nr LV/27/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym
powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad obniżania nauczycielom tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

.

UCHWAŁA NR XXXI/76/12

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Polaniec

.

UCHWAŁA NR XXXI/74/12

w sprawie zmiany uchwały NR LV/26/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 9 czerwca 2010 roku
w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych
nauczycieli

.