Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR 77/11

z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

.

UCHWAŁA NR 76/11

z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych

.

UCHWAŁA NR 75/11

z dnia 18 października 2011 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą:
„Wyrównywanie szans w rehabilitacji społecznej osoby niepełnosprawnej (niewidomej) z terenu
Powiatu Staszowskiego poprzez pomoc w utrzymaniu i zastosowaniu profilaktyki zdrowotnej
wobec psa przewodnika osoby niewidomej”

.

UCHWAŁA NR 74/11

z dnia 18 października 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rzeczowo-finansowego z realizacji
zadań z zakresu rehabilitacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków
PFRON, za III kwartał 2011 roku

.

UCHWAŁA NR 73/11

z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

.

UCHWAŁA NR 72/11

z dnia 11 października 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

.

UCHWAŁA NR 71/11

z dnia 28 września 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

.

UCHWAŁA NR 70/11

z dnia 28 września 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

.

UCHWAŁA NR 69/11

z dnia 28 września 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

.

UCHWAŁA NR 68/11

z dnia 28 września 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia

.