Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR 27/11

z dnia 12 kwietnia 2011 r w sprawie zmian Uchwały Nr 22/11 Zarządu Powiatu w Staszowie
z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
Powiatu Staszowskiego za 2010 rok

.

UCHWAŁA NR 26/11

z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

.

UCHWAŁA NR 25/11

z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek dotacji dla szkół i placówek
niepublicznych na rok 2011

.

UCHWAŁA NR 24/11

z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych o charakterze pożytku publicznego w 2011 roku

.

UCHWAŁA NR 23/11

z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego

.

UCHWAŁA NR 22/11

z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu
Staszowskiego za 2010 rok

.

UCHWAŁA NR 21/11

z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

.

UCHWAŁA NR 20/11

z dnia 22 marca 2011 r.w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert
na realizację zadań publicznych w zakresie promocji walorów turystycznych, kulturowych
i zabytkowych, a także działalności młodzieży w Powiecie Staszowskim w 2011 roku

.

UCHWAŁA NR 19/11

z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych
o charakterze pożytku publicznego w 2011 roku

.

UCHWAŁA NR 18/11

z dnia 22 marca 2011 r w sprawie zaopiniowania „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH  AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY POŁANIEC pow. staszowski,
woj. świętokrzyskie NA  LATA 2011 – 2014”(z uwzględnieniem perspektywy do roku 2032)

.