Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR 17/11

z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej ds. opiniowania ofert
na realizację  zadań publicznych w zakresie kultury oraz sportu i kultury fizycznej
w Powiecie Staszowskim

.

UCHWAŁA NR 16/11

z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ogłoszeniaPowiatowego konkursu plastycznego pn:"Hałas nasz wróg"

.

UCHWAŁA NR 15/11

z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej powiatu na lata 2011-2019

.

UCHWAŁA NR 14/11

z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków

.

UCHWAŁA NR 13/11

z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie na 2011 rok

.

UCHWAŁA NR 12/11

z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

.

UCHWAŁA NR 11/11

z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań publicznych
o charakterze pożytku publicznego w 2011 roku

.

UCHWAŁA NR 10/11

z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami na 2011 rok

.

UCHWAŁA NR 9/11

z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania „remont części głównego
budynku dydaktycznego – pawilon „B”

.

UCHWAŁA NR 8/11

z dnia 9 lutego 2011 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia rokowań dotyczących
nabycia  na rzecz Powiatu Staszowskiego działki położonej w Długołęce gm. Osiek,
oznaczonej nr 397/2 o powierzchni 0,0305 ha

.