Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR 141/09

z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie lokowania wolnych środków

UCHWAŁA NR 140/09

z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 132/09 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 11 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2009 rok

UCHWAŁA NR 139/09

z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zaopiniowania „PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH
AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY POŁANIEC pow. staszowski, woj. świętokrzyskie NA LATA 2010 – 2013” (z uwzględnieniem perspektywy do 2032)

UCHWAŁA NR 138/09

z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

UCHWAŁA NR 137/09

z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2009 rok

UCHWAŁA NR 136/09

z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2009 rok

UCHWAŁA NR 135/09

z dnia 18 grudnia 2009 r., w sprawie sfinansowania ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, utylizacji odpadów pochodzących z wypadków

UCHWAŁA NR 134/09

z dnia 18 grudnia 2009 r., w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2009 rok

UCHWAŁA NR 133/09

z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie lokowania wolnych środków

UCHWAŁA NR 132/09

z dnia 11 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2009 rok