Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR 17/18

z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

UCHWAŁA NR 16/18

z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zatrudnienia Pana Mirosława Bernysia na stanowisku Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Staszowie

UCHWAŁA NR 15/18

z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego

UCHWAŁA NR 14/18

z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Staszowie do realizacji projektu w ramach programu Erasmus + pn. „Mobilność uczniów w ramach praktyk europejskich”

UCHWAŁA NR 13/18

z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

UCHWAŁA NR 12/18

z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego w Staszowie do złożenia i realizacji wniosku o dofinansowanie ze środków RPO pn. „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie”

UCHWAŁA NR 11/18

z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie do realizacji projektu w ramach programu Erasmus + pn. „Europejski rynek bez granic dla uczniów staszowskiego Ekonomika”

UCHWAŁA NR 10/18

z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Połańcu do złożenia i realizacji wniosku o dofinansowanie ze środków RPO pn. „Szkoła dla ucznia – wykorzystanie e-potencjału”

UCHWAŁA NR 9/18

z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Połańcu do realizacji projektu w ramach programu Erasmus + pn. „W przyszłość z energią – Technik z przyszłością”

UCHWAŁA NR 8/18

z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej nr 366020T Połaniec - Rudniki” realizowanej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych