Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR 59/18

z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Staszowie do realizacji projektu w ramach programu POWER pn. „Mobilność uczniów w ramach praktyk europejskich”

UCHWAŁA NR 58/18

z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

UCHWAŁA NR 57/18

z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

UCHWAŁA NR 56/18

z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

UCHWAŁA NR 55/18

z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej od km 0+005.98 do km 0+069.46 w miejscowości Staszów”

UCHWAŁA NR 54/18

z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie określenia wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej oraz wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok

UCHWAŁA NR 53/18

z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok

UCHWAŁA NR 52/18

z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia ceny nabycia na rzecz Powiatu Staszowskiego nieruchomości położonej w Staszowie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2666/1 o pow. 0,0047 ha

UCHWAŁA NR 51/18

z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie odmowy umorzenia odsetek z tytułu nieterminowego wykonania umowy

UCHWAŁA NR 50/18

z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i przeprowadzenie wyjazdu rehabilitacyjnego dla członkiń Stowarzyszenia Amazonek Ziemi Staszowskiej”