Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

UCHWAŁA NR 40/18

z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie ul. Koszarowa 7

UCHWAŁA NR 39/18

z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 78/12 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 12 października 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z powiatowych obiektów i urządzeń będących w zarządzie Powiatowego Centrum Sportowego w Staszowie

UCHWAŁA NR 38/18

z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Staszowie

UCHWAŁA NR 37/18

z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 27/18 Zarządu Powiatu w Staszowie z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w 2018 roku

UCHWAŁA NR 36/18

z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0585T Gołębiówka-Ścignia-Wzdół Plebański na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 751 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0584T, położonym na terenie Gminy Bodzentyn

UCHWAŁA NR 35/18

z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Udział w XI Światowym Karnawale Młodzieży i Międzynarodowym Festiwalu ORFEUSZ w Italii”

UCHWAŁA NR 34/18

z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Staszowie dla którego organem prowadzącym jest Powiat Staszowski

UCHWAŁA NR 33/18

z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie wsparcia realizacji zadania publicznego

UCHWAŁA NR 32/18

z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie mienia Powiatu Staszowskiego za 2017 rok

UCHWAŁA NR 31/18

z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2017 rok