Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zadządzenie Nr 42/2014

z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2014 rok  

Zarządzenie Nr 41/2014

z dnia 22 grudnia 2014 roku w sprawie  powołania komisji ds. odbiorów końcowych wykonania usług wykonywanych w ramach zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Staszowskim - z wykorzystaniem metod e-learningowych”.    

Zarządzenie Nr 40/2014

z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porzqdku na kadencję 2014-2017r.    

Zarządzenie Nr 39/2014

z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2014 rok     

Zarządzenie Nr 38/2014

z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2014 rok

Zarządzenie Nr 37/2014

z dnia 15 października 2014 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego     

Zarządzenie Nr 36/2014

z dnia 10 października 2014 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2014 rok                                      

Zarządzenie Nr 35/2014

z dnia 7 października 2014 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego dokumentacji projektowej pn.: ,,Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej układu obwodnicowego miejscowości Staszów wraz z uzyskaniem w imieniu inwestora decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla wybranego wariantu"                       

Zarządzenie Nr 34/2014

z dnia 2 października 2014 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie                                                

Zarządzenie Nr 33/2014

z dnia 29 września 2014 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej