Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zarządzenie 63/2015

z dnia 16 grudnia 2015r.w sprawie zmiany zarządzenia nr 61/15 Starosty Staszowskiego z dnia 09 grudnia 2015r., w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Kolonia Pęcławice, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 114/2 o pow. 0,0500 ha.              

Zarządzenie 62/2015

z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (koordynator) w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych          

Zarządzenie 61/2015

z dnia 9 grudnia 2015 roku sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrębie Kolonia Pęcławice, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 114/2 o pow. 0,0500 ha.    

Zarządzenie 60/2015

z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2015 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie       

Zarządzenie 59/2015

z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok      

Zarządzenie 58/2015

z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie udzielenia dnia wolnego za święto, obniżające wymiar czasu pracy w miesiącu grudniu 2015r.     

Zarządzenie 57/2015

z dnia 2 grudnia 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej            

Zarządzenie 56/2015

z 2 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu państwa położonej w obrębie Moszyny, gmina Bogoria, oznaczonej w ewidencji gruntów numerami dzialek: 120/2 o pow. 0,1300 ha, 213 o pow. 0,2600 ha, 24 o pow. 0,2900 ha      

Zarządzenie 55/2015

z dnia 20 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2015 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie   

Zarządzenie 54/2015

z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2015 rok