Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zarządzenie Nr 72/2016

z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

Zarządzenie Nr 71/2016

z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Staszowie

Zarządzenie Nr 70/2016

z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych powstałych w wyniku prac geodezyjnych

Zarządzenie Nr 69/2016

z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Starostwie Powiatowym w Staszowie  

Zarządzenie Nr 68/2016

z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie udostępnienia informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Staszowie

Zarządzenie Nr 67/2016

  

Zarządzenie Nr 66/2016

z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników starostwa Powiatowego w Staszowie

Zarządzenie Nr 65/2016

z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok

Zarządzenie Nr 64/2016

7 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2016 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

Zarządzenie Nr 63/2016

z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego prac polegających na.: „Remoncie obiektu Liceum Ogólnokształcącego im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie” na dz. nr ew. 5856/12 w Staszowie zrealizowanych zgodnie z Umową Nr IZ.8.2016 z dnia 12 października 2016 roku.