Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Rezolucja nr 1/16

z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie sytuacji spółki ENGIE S.A

Zarządzenie Nr 72/2016

z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie.

Zarządzenie Nr 71/2016

z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Staszowie

Zarządzenie Nr 70/2016

z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia procedury przyjmowania do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego operatów technicznych powstałych w wyniku prac geodezyjnych

Zarządzenie Nr 69/2016

z dnia 23 grudnia 2016 roku w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Starostwie Powiatowym w Staszowie  

Zarządzenie Nr 68/2016

z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie udostępnienia informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Staszowie

Zarządzenie Nr 67/2016

  

Zarządzenie Nr 66/2016

z dnia 9 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników starostwa Powiatowego w Staszowie

Zarządzenie Nr 65/2016

z dnia 8 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2016 rok

Zarządzenie Nr 64/2016

7 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2016 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie