Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zarządzenie Nr 27/2017

z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy referenta ds. rejestracji pojazdów w Wydziale komunikacji i transportu

Zarządzenie Nr 26/2017

z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego

Zarządzenie Nr 25/2017

z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

Zarządzenie Nr 24/2017

z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 23/2017

z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie

Zarządzenie Nr 22/2017

z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego wewnętrznej komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie

Zarządzenie Nr 21/2017

z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 20/2017

z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie likwidacji pojazdu,który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego

Zarządzenie Nr 19/2017

z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocmnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego

Zarządzenie Nr 18/2017

z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie