Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zarządzenie Nr 16/2017

z dnia 14 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie 

Zarządzenie Nr 15/2017

z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie 

Zarządzenie Nr 14/2017

z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 13/2017

z dnia 7 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie 

Zarządzenie Nr 12/2017

z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego

Zarządzenie Nr 11/2017

z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego

Zarządzenie Nr 10/2017

z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2016 rok

Zarządzenie Nr 9/2017

z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania polegającego na monitorowaniu osiadań niecki basenu sportowego zrealizowanego w ramach zadania pn.: ,,Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie”

Zarządzenie Nr 8/2017

z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 7/2017

z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. budżetu w Wydziale finansowym