Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zarządzenie Nr 31/2017

z dnia 13 września 2017 roku w sprawie przyznania nagród Starosty Staszowskiego na 2017 rok

Zarządzenie Nr 30/2017

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2015 Starosty Staszowskiego z dnia 18 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 29/2017

z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji projektu - Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Zarządzenie Nr 28/2017

z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

Zarządzenie Nr 27/2017

z dnia 18 lipca 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy referenta ds. rejestracji pojazdów w Wydziale komunikacji i transportu

Zarządzenie Nr 26/2017

z dnia 4 lipca 2017 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego

Zarządzenie Nr 25/2017

z dnia 20 czerwca 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

Zarządzenie Nr 24/2017

z dnia 7 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 23/2017

z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie

Zarządzenie Nr 22/2017

z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego wewnętrznej komórki organizacyjnej Starostwa Powiatowego w Staszowie