Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zarządzenie Nr 9/2017

z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania polegającego na monitorowaniu osiadań niecki basenu sportowego zrealizowanego w ramach zadania pn.: ,,Powiatowe Centrum Sportowe w Staszowie”

Zarządzenie Nr 8/2017

z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 7/2017

z dnia 16 lutego 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. budżetu w Wydziale finansowym

Zarządzenie Nr 6/2017

z dnia 7 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

Zarządzenie Nr 5/2017

z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie likwidacji pojazdu, który na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego

Zarządzenie Nr 4/2017

z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok    

Zarządzenie Nr 3/2017

z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

Zarządzenie Nr 2/2017

z dnia 11 stycznia 2017 roku w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt

Zarządzenie Nr 1/2017

z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujacych organizację wydziałów Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz instrukcji kancelaryjnej