Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zarządzenie Nr 41/2017

z dnia 20 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Zarządzenie Nr 40/2017

z dnia 19 października 2017 roku w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Zarządzenie Nr 39/2017

z dnia 19 października 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

Zarządzenie Nr 38/2017

z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. udostępniania zasobu oraz kontroli opracowań geodezyjnych w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów

Zarządzenie Nr 37/2017

z dnia 9 października 2017 roku w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie

Zarządzenie Nr 36/2017

z dnia 2 października 2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 35/2017

z dnia 28 września 2017 roku w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji  

Zarządzenie Nr 34/2017

z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 31/2017 Starosty Staszowskiego z dnia 13 września 2017 roku dotyczącego powołania zespołu doradczego ds. rozpatrzenia wniosków o przyznanie nagród Starosty Staszowskiego na rok 2017

Zarządzenie Nr 33/2017

  z dnia 21 września 2017 roku w sprawie ustalenia ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w gminie Osiek, obręb 11 Osiek 02, oznaczonej numerem działki 3040/2 o pow. 1,5311 ha na rzecz jej użytkowników wieczystych

Zarządzenie Nr 32/2017

z dnia 20 września 2017 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2017 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie