Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zarządzenie Nr 22/2018

z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie  zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie

Zarządzenie Nr 21/2018

z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

Zarządzenie Nr 20/2018

z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy (2 etaty) ds. prowadzenia ewidencji gruntów w Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów

Zarządzenie Nr 19/2018

z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

Zarządzenie Nr 18/2018

  

Zarządzenie Nr 17/2018

z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem” na dz. nr ew. 5883/3 zrealizowanych zgodnie z Umową ZP/14/IZ/17 z dnia 16 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr 16/2018

z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. polityki społecznej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Zarządzenie Nr 15/2018

z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2017 rok

Zarządzenie Nr 14/2018

z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie rozliczania kosztów określonych w art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Zarządzenie Nr 13/2018

z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetagowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie udziału przysługującego Skarbowi Państwa wynoszącego 6/180 części w nieruchomości położonej na terenie miasta Staszów, powiat staszowski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej numerem działki 2614 o pow. 0,1690ha