Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zarządzenie Nr 25/2018

z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy ds. budownictwa w Wydziale Administracji Architektoniczno - Budowlanej

Zarządzenie Nr 24/2018

z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

Zarządzenie Nr 23/2018

z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 22/2018

z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie  zmiany w Regulaminie wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Staszowie

Zarządzenie Nr 21/2018

z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

Zarządzenie Nr 20/2018

z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowiska pracy (2 etaty) ds. prowadzenia ewidencji gruntów w Wydziale Geodezji i Ewidencji Gruntów

Zarządzenie Nr 19/2018

z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

Zarządzenie Nr 18/2018

z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 17/2018

z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia magazynowego w Powiatowym Centrum Sportowym w Staszowie na pomieszczenia rekreacyjno-sportowe wraz z pełnym wyposażeniem” na dz. nr ew. 5883/3 zrealizowanych zgodnie z Umową ZP/14/IZ/17 z dnia 16 stycznia 2018 roku

Zarządzenie Nr 16/2018

z dnia 3 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. polityki społecznej w Wydziale Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego