Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zarządzenie Nr 51/2018

z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komitetu Sterującego i określania Regulaminu Prac Komitetu Staerującego do spraw Projektu pod nazwą „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”

Zarządzenie Nr 50/2018

z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

Zarządzenie Nr 49/2018

z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie likwidacji pojazdu, ktory na podstawie prawomocnego postanowienia sądu stał się własnością Powiatu Staszowskiego

Zarządzenie Nr 48/2018

z dnia 24 października 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi w Wydziale promocji i współpracy z zagranicą

Zarządzenie Nr 47/2018

z dnia 24 października 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. rejestracji pojazdów w Wydziale komunikacji i transportu

Zarządzenie Nr 46/2018

z dnia 24 października 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obsługi archiwum zakładowego - archiwisty w Wydziale organizacji i nadzoru

Zarządzenie Nr 45/2018

      

Zarządzenie Nr 44/2018

dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy informatyk - administrator sieci w Biurze Informatycznym

Zarządzenie Nr 43/2018

z dnia 17 października 2018 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu staszowskiego w 2019 roku

Zarządzenie Nr 42/2018

z dnia 8 października 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie