Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zarządzenie Nr 44/2018

dnia 22 października 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy informatyk - administrator sieci w Biurze Informatycznym

Zarządzenie Nr 43/2018

z dnia 17 października 2018 roku w sprawie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu staszowskiego w 2019 roku

Zarządzenie Nr 42/2018

z dnia 8 października 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

Zarządzenie Nr 41/2018

z dnia 4 października 2018 roku w sprawie ustalenia zasad udostępniania i pobierania opłat za nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa ( poza pasem drogowym), na potrzeby technicznej infrastruktury liniowej w celu budowy, modernizacji, przebudowy, naprawy, konserwacji i eksploatacji wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Zarządzenie Nr 40/2018

z dnia 4 października 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie Nr 39/2018

z dnia 2 października 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego dostawy i montażu urządzeń rekreacyjno-sportowych dla zadania pn. Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu przy Zespole Szkół im. Stanisława Stasica w Staszowie

Zarządzenie Nr 38/2018

z dnia 18 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Starosty Staszowskiego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych prowadzonych przez powiat staszowski na 2018 rok

Zarządzenie Nr 37/2018

z dnia 17 września 2018 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2018 rok

Zarządzenie Nr 36/2018

  

Zarządzenie Nr 35/2018