Biuletyn Informacji Publicznej                                                                                                                                              bip.staszowski.eu

Zarządzenie Nr 12/2018

z dnia 8 marca 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego zadania polegającego na Opracowaniu dokumentacji projektowej na realizację zadania pn.: Budowa układu obwodnicowego m. Staszów odc. DW 764 ok. 4+828,32 do DW 757 km ok. 6+268,22

Zarządzenie Nr 11/2018

z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w obrebie Wilkowa, gmina Łubnice, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 346/2 o pow. 0,0200 ha

Zarządzenie Nr 10/2018

z dni 28 lutego 2018 roku w sparwie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie

Zarządzenie Nr 9/2018

z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. odbioru końcowego prac remontowych w ramach zadania pn.: Remont korytarza w Zespole Szkół im. Oddziału Partyzanckiego AK Jedrusie w Połańcu zrealizowanych zgodnie z Umową Nr IZ.1.2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku 

Zarządzenie Nr 8/2018

   

Zarządzenie Nr 7/2018

z dnia 8 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018-2020r.

Zarządzenie Nr 6/2018

z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania

Zarządzenie Nr 5/2018

   

Zarządzenie Nr 4/2018

z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy ds. obsługi organów powiatu w Biurze Obsługi Rady i Zarządu w Wydziale Organizacji i Nadzoru

Zarządzenie Nr 3/2018

z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Pracy na rok 2018 dla Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie