Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodnicząca – Anna Niziałek
2. Wiceprzewodniczący – Szczepan Witek
3. Sekretarz – Tomasz Mysłek
4. Członek Komisji – Stanisława Błażejewska
5. Członek Komisji – Grzegorz Rajca

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący – Paweł Basiński
2. Wiceprzewodniczący – Zbigniew Wiącek
3. Sekretarz -Anna Kosowicz
4. Członek Komisji – Jerzy Chudy
5. Członek Komisji – Leszek Guzal
6. Członek Komisji – Dariusz Kubalski
7. Członek Komisji – Stanisław Lolo
8. Członek Komisji – Grażyna Medyńska
9. Członek Komisji – Krystyna Semrau
10. Członek Komisji – Adam Siekierski
11. Członek Komisji – Szczepan Witek
12. Członek Komisji – Romuald Zgrzywa

Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Promocji Powiatu Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący – Zbigniew Wiącek
2. Wiceprzewodnicząca – Anna Kosowicz
3. Sekretarz – Paweł Basiński
4. Członek Komisji – Stanisława Błażejewska
5. Członek Komisji – Jerzy Chudy
6. Członek Komisji – Monika Kosałka
7. Członek Komisji – Grzegorz Rajca
8. Członek Komisji – Adam Siekierski
9. Członek Komisji – Szczepan Witek
10. Członek Komisji – Jolanta Wójtowicz
11. Członek Komisji – Romuald Zgrzywa

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej i Polityki Prorodzinnej Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodnicząca – Monika Kosałka
2. Wiceprzewodnicząca – Jolanta Wójtowicz
3. Sekretarz – Stanisława Błażejewska
4. Członek Komisji – Leszek Guzal
5. Członek Komisji – Tomasz Mysłek
6. Członek Komisji – Krystyna Semrau
7. Członek Komisji – Zbigniew Wiącek

Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodnicząca – Anna Kosowicz
2. Wiceprzewodnicząca – Anna Niziałek
3. Sekretarz –  Krystyna Semrau
4. Członek Komisji – Paweł Basiński
5. Członek Komisji – Leszek Guzal
6. Członek Komisji – Monika Kosałka
7. Członek Komisji – Dariusz Kubalski
8. Członek Komisji – Stanisław Lolo
9. Członek Komisji – Grażyna Medyńska
10. Członek Komisji – Grzegorz Rajca
11. Członek Komisji – Romuald Zgrzywa
12. Członek Komisji – Mariusz Zyngier

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu w Staszowie

1. Przewodniczący – Tomasz Mysłek
2. Wiceprzewodnicząca – Anna Niziałek
3. Sekretarz – Mariusz Zyngier