UCHWAŁA NR35/20 ZARZĄDU POWIATU W STASZOWIE z dnia 16kwietnia 2020r. z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2019 rok

Attachments:
FileLast modified
Download this file (35_20.pdf)Uchwała Zarządu nr 35/20 (sprawozdanie)2020-05-15 11:46