Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/66/21 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 października 2021 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Protokół z konsultacji.doc)Protokół z konsultacji.doc2021-11-24 09:38