Staszów dnia  14.09.2022r.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej  w trybie art. 19a Ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(tekst jedn. Dz.U. z 2022r.,  poz. 1327 ).

            Starosta Staszowski informuje, że w dniu 14.09.2022r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona  oferta realizacji zadania publicznego ,  złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28 – 200 Staszów,  KRS Nr 0000340730, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja imprezy integracyjnej pod nazwą:  Wystawa plenerowa twórczości artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną – Kurozwęki 2022”

            Zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Powiatu Staszowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej –w  zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego.

            Zgodnie z art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać pisemnie:

1) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów,
w godz. pracy urzędu, tj. :  
a/ poniedziałek, środa, czwartek, piątek : w godzinach 7:30 – 15:30,
b/ wtorek: w godzinach 8:00 – 16:00.
2) drogą elektroniczną na adres e-mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2022r.

Uwagi złożone po dniu 21 września 2022r. nie będą rozpatrywane. 

W załączeniu:

Uproszczona oferta realizacji zadania
publicznego

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (oferta PSONI wystawa.pdf)oferta PSONI wystawa.pdf2022-09-14 13:35