Ogłoszenie Starosty Staszowskiego z dnia 28 września 2022 roku

Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327) oraz § 4 uchwały Rady Powiatu w Staszowie Nr LVIII/52/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Staszowskiego lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji nad projektem:

- w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

Załączniki:

 

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (ogłoszenie konsultacji.pdf)ogłoszenie konsultacji.pdf2022-09-28 11:37
Download this file (projekt program 2023.pdf)projekt program 2023.pdf2022-09-28 11:37
Download this file (formularz konsultacji.doc)formularz konsultacji.doc2022-09-28 11:37