Protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Staszowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

 

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Protokół z konsultacji.doc)Protokół z konsultacji.doc2022-10-17 09:47