Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1327, z późn. zm.)

Starosta Staszowski informuje, że w dniu 05.12.2022r. do Starostwa Powiatowego w Staszowie wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego, złożona przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie, ul. Rytwiańska 23, 28 – 200 Staszów, KRS Nr 0000340730, dotycząca realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja i przeprowadzenie imprezy integracyjnej pn. Spotkanie wigilijne osób z niepełnosprawnością intelektualną – 2022”

Zamieszcza się ofertę na stronie internetowej Powiatu Staszowskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej –w zakładce organizacje pozarządowe oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego.

Zgodnie z art. 19 a ust.4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , uwagi dotyczące złożonej oferty można zgłaszać pisemnie:

1) w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Staszowie, ul. Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów, w godz. pracy urzędu, tj. :  
a/ poniedziałek, środa, czwartek, piątek : w godzinach 7:30 – 15:30,
b/ wtorek: w godzinach 8:00 – 16:00.
2) pocztą elektroniczną na adres e-mailowy : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2022r.

Uwagi złożone po dniu 12 grudnia 2022r. nie będą rozpatrywane.

W załączeniu:
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego