w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2016 - 2022, w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych”