Uwaga Beneficjenci Modułu I programu ,, Aktywny Samorząd’’

Starostwo Powiatowe w Staszowie informuje, że Zarząd Powiatu uchwałą nr 12/21 z dnia 15 lutego 2021 roku przyjął dokument pn.: „Zasady rozpatrywania i rozliczania w 2021 roku ,wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Moduł I pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd”- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową”.

Zgodnie z w/w uchwałą wnioski należy składać osobiście, listownie lub w formie elektronicznej
w terminie od 01 marca do 31 sierpnia 2021r. Przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z zasadami przyznawania dofinansowań ze środków PFRON w ramach Modułu I programu ,,Aktywny Samorząd”.

Realizator weryfikuje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Wyznaczony minimalny próg punktowy oceny merytorycznej, wynoszący 50 pkt. umożliwia otrzymanie dofinansowania przed upłynięciem terminu naboru wniosków. Wnioski, które otrzymają liczbę punktów uniemożliwiającą bieżące udzielenie dofinansowania (poniżej 50 pkt.) będą rozpatrywane po dniu 31.08.2021r.

Zasady rozpatrywania i rozliczania w 2021 roku ,wniosków dotyczących dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Moduł I pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd”- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną
i zawodową oraz druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego
w Staszowie (www.staszowski.eu) zakładka ,,Aktywny Samorząd 2021’’. Druki wniosków można również otrzymać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego ( pokój B-13, tel. 15-866-50-72).

W przypadku formy elektronicznej wniosek można wypełnić (od dnia 01 marca 2021r.)
w aktywnym formularzu, w dedykowanym przez PFRON systemie informatycznym pn.”System Obsługi Wsparcia”, zwanym dalej „ systemem SOW”, po zalogowaniu się Wnioskodawcy na stronie internetowej : https://sow.pfron.org.pl

Zgodnie z nowymi zasadami programu ,,Aktywny Samorząd’’ w 2021 roku, elektroniczne wnioskowanie w systemie SOW jest dodatkowo premiowane dla Wnioskodawców w Module I programu poprzez przyznanie dodatkowych 10 punktów preferencyjnych podczas oceny merytorycznej wniosku.