SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW

OPIEKI  ZDROWOTNEJ W STASZOWIE

 Adres: ul. 11-go Listopada 7, 28 - 200 Staszów

 Dyrektor: p.o. Paweł Wojtasik

 

Telefony:  Sekretariat: 15 864 86 08 oraz

http://www.szpitalstaszow.pl/telefony


Fax: (15) 864 36 75

 adres internetowy: http://www.szpitalstaszow.pl/

.