Informacje ogólne nt. raportu

 • Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 107) zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.
 • Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu.
 • Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia  lub nieudzielania zarządowi absolutorium.
 • Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.
 • Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

Informacja dot. debaty nad raportem i możliwości udziału   w niej mieszkańców

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

 • W debacie nad raportem  o stanie powiatu  mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
 • Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem   o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.
 • Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.
 • Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia  przez przewodniczącego rady.
 • Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Miejsce i data sesji rady powiatu na której odbędzie się debata

Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Staszowie

ul. Józefa Piłsudskiego 7, (parter budynku)
w dniu 24 czerwca 2024 roku o godz. 1000

Treść raportu

Raport o stanie powiatu staszowskiego za 2023 rok

Pobierz plik

Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu mieszkańca powiatu w debacie nad "Raportem o stanie powiatu staszowskiego za rok 2023"         

Pobierz plik

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – dot.  osób biorących udział w debacie nad raportem o stanie powiatu

Pobierz plik

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych –  dot. osób udzielających poparcia mieszkańcowi, który chce wziąć udział w debacie nad raportem o stanie powiatu

Pobierz plik

Informacje ogólne                               nt. raportu

 • Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.
 • Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu.
 • Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia   lub nieudzielania zarządowi absolutorium.
 • Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności.
 • Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

Informacja dot. debaty nad raportem i możliwości udziału   w niej mieszkańców

Głos mieszkańców w debacie nad raportem

 • W debacie nad raportem  o stanie powiatu  mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
 • Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem  o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.
 • Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.
 • Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia  przez przewodniczącego rady.
 • Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie  wynosi 15.

Miejsce i data sesji rady powiatu na której odbędzie się debata

Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Staszowie                                         ul. Józefa Piłsudskiego 7, (parter budynku)
w dniu 29 czerwca 2021 roku o godz. 900

Treść raportu

Raport o stanie powiatu staszowskiego                                                      za 2020 rok

Pobierz plik

Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu mieszkańca powiatu w debacie nad "Raportem o stanie powiatu staszowskiego za rok 2020"         

Pobierz plik

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych – dot.  osób biorących udział w debacie nad raportem o stanie powiatu

Pobierz plik

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych –  dot. osób udzielających poparcia mieszkańcowi, który chce wziąć udział w debacie nad raportem o stanie powiatu

Pobierz plik

 Informacje ogólne nt. raportu   Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 920), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.
W 2020 roku na mocy przepisów szczególnych termin ten wydłużono o 2 miesiące.
Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał radu powiatu i budżetu obywatelskiego.
Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
 

Informacja dot. debaty nad raportem

i możliwości udziału w niej mieszkańców

 Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem  o stanie powiatu  mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia  przez przewodniczącego rady.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.
 Miejsce i data sesji rady powiatu na której odbędzie się debata  

Sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Staszowie ul. Józefa Piłsudskiego 7, (parter budynku)
w dniu 14 lipca 2020 roku o godz. 900

 Treść raportu  Raport o stanie powiatu staszowskiego za 2019 rok Pobierz plik
  Zgłoszenie zamiaru zabrania głosu mieszkańca powiatu w debacie nad "Raportem o stanie powiatu staszowskiego za rok 2019" Pobierz plik

RAPORT  O  STANIE  POWIATUZgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał radu powiatu i budżetu obywatelskiego.
Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.


DEBATA  NAD  RAPORTEM  O  STANIE  POWIATU  STASZOWSKIEGO
Głos mieszkańców w debacie nad raportem


W debacie nad raportem  o stanie powiatu  mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia  przez przewodniczącego rady.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Debata nad Raportem o stanie powiatu staszowskiego za 2018 rok będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Staszowie w dniu 27 czerwca  2019 r. o godz. 9:00

Załączniki:

Raport o stanie powiatu za 2018 rok
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie na raportem o stanie powiatu staszowskiego (wzór)

RAPORT  O  STANIE  POWIATU

 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,                                           w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał radu powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu                          w sprawie udzielenia lub nieudzielania zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany                                  w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

DEBATA  NAD  RAPORTEM  O  STANIE  POWIATU  STASZOWSKIEGO
Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem  o stanie powiatu  mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.                                 Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa                                 do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Debata nad Raportem o stanie powiatu staszowskiego za 2018 rok                                 będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Staszowie                                                               w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 900

 

Załączniki do pobrania:

Pobierz plik (Raport o stanie Powiatu Rybnickiego w roku 2018.pdf)Raport o stanie Powiatu Staszowskiego za 2018 rok   pdf

Pobierz plik (ZGŁOSZENIE DO ZABRANIA GŁOSU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE POWIATU RYBNICKIEGO)Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu staszowskiego   (wzó)r