RAPORT  O  STANIE  POWIATUZgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał radu powiatu i budżetu obywatelskiego.
Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.


DEBATA  NAD  RAPORTEM  O  STANIE  POWIATU  STASZOWSKIEGO
Głos mieszkańców w debacie nad raportem


W debacie nad raportem  o stanie powiatu  mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia  przez przewodniczącego rady.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Debata nad Raportem o stanie powiatu staszowskiego za 2018 rok będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Staszowie w dniu 27 czerwca  2019 r. o godz. 9:00

Załączniki:

Raport o stanie powiatu za 2018 rok
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie na raportem o stanie powiatu staszowskiego (wzór)

RAPORT  O  STANIE  POWIATU

 

Zgodnie z art. 30a ust. 1 i 2 ustawy z 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 511), zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie powiatu.

Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim,                                           w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał radu powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu                          w sprawie udzielenia lub nieudzielania zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany                                  w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

DEBATA  NAD  RAPORTEM  O  STANIE  POWIATU  STASZOWSKIEGO
Głos mieszkańców w debacie nad raportem

W debacie nad raportem  o stanie powiatu  mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.                                 Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie powiatu składa                                 do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie powiatu.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez przewodniczącego rady.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

 

Debata nad Raportem o stanie powiatu staszowskiego za 2018 rok                                 będzie miała miejsce na sesji Rady Powiatu w Staszowie                                                               w dniu 27 czerwca 2019 r. o godz. 900

 

Załączniki do pobrania:

Pobierz plik (Raport o stanie Powiatu Rybnickiego w roku 2018.pdf)Raport o stanie Powiatu Staszowskiego za 2018 rok   pdf

Pobierz plik (ZGŁOSZENIE DO ZABRANIA GŁOSU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE POWIATU RYBNICKIEGO)Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie powiatu staszowskiego   (wzó)r