Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy

 

Podstawa Prawna 

• 110a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.2556 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2020r. poz. 2270).

Zamieszczone karty rejestracyjne osuwisk, karty rejestracyjne terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz arkusze mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi pochodzą z zasobów witryny internetowej projektu SOPO (System Osłony Przeciwosuwiskowej), prowadzanej przez PIG-PIB (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy) i dostępnej pod adresem http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl (karty i mapy pobrane zostały ze strony odpowiednio w 2021r. i 2023r.).

Wszystkie zamieszczone dane są aktualne na dzień sporządzenia karty rejestracyjnej.