Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy

 

Podstawa Prawna 

• 110a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz.2556 ze zm.);
• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2020r. poz. 2270).

Zamieszczone karty rejestracyjne osuwisk, karty rejestracyjne terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz arkusze mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi pochodzą z zasobów witryny internetowej projektu SOPO (System Osłony Przeciwosuwiskowej), prowadzanej przez PIG-PIB (Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy) i dostępnej pod adresem http://mapa.osuwiska.pgi.gov.pl (karty i mapy pobrane zostały ze strony odpowiednio w 2021r. i 2023r.).

Wszystkie zamieszczone dane są aktualne na dzień sporządzenia karty rejestracyjnej.

Attachments:
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114250.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114250.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114251.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114251.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114252.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114252.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114254.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114254.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114255.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114255.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114256.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114256.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114257.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114257.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114258.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114258.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114259.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114259.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114260.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114260.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114263.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114263.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114264.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114264.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114266.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114266.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114267.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114267.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114318.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114318.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114319.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114319.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114320.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114320.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114321.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114321.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114322.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114322.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114324.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114324.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114325.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114325.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114327.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114327.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114328.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114328.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114329.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114329.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114330.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114330.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114331.pdf)Karta rejestracyjna osuwiska nr 26-12-012-114331.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi nr 016319.pdf)Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi nr 016319.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi nr 016320.pdf)Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi nr 016320.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi nr 016321.pdf)Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi nr 016321.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi nr 016322.pdf)Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi nr 016322.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi nr 016323.pdf)Karta rejestracyjna terenu zagrożonego ruchami masowymi nr 016323.pdf
Download this file (Karta rejestracyjna terenu, na którym występują ruchy masowe ziemi 26-12-012-148608.pdf)Karta rejestracyjna terenu, na którym występują ruchy masowe ziemi 26-12-012-148608.pdf