Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy

Podstawa Prawna  

  • 110a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.1219 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 grudnia 2020r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi (Dz. U. z 2020r. poz. 2270).

Dane o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenach, na których występują te ruchy gromadzone są również w ogólnodostępnej bazie SOPO (System Osłony Przeciwosuwiskowej) prowadzonej przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. Aplikacja SOPO, umożliwiająca wyszukiwanie i przeglądanie informacji
o zagrożeniach ruchami masowymi, jest dostępna pod adresem http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/aplikacja.