z dnia 4 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Staszowie,  woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki: 2920/10 o pow. 0,143 ha, objętej prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych księgą wieczystą KI1A/000441231/3 oraz powołania Komisji Przetargowej do prowadzenia przetargu.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Nr 44-2022.pdf)Nr 44-2022.pdf2022-11-04 11:30