Uchwała Nr XXI/97/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2011 rokuw sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2012 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2012 rok