Uchwała Nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2011 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2011 rok