Uchwała Nr XXI/1/08 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2008 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2008 rok