Uchwała Nr XXXVI/100/12 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2013 rok
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2013 rok

Uchwała Nr XXI/97/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2011 rokuw sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2012 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2012 rok

Uchwała Nr VI/7/11 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2011 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2011 rok

Uchwała Nr LI/1/10 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2010 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2010 rok

Uchwała Nr XXXIV/109/08 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2009 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2009 rok

Uchwała Nr XXI/1/08 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 28 stycznia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2008 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2008 rok

Uchwała Nr VI/2/07 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na 2007 rok.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2007 rok

Uchwała Nr XLVII/1/06 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 20 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na rok 2006.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2006 rok

Uchwała Nr XXXIII/19/05 Rady Powiatu w Staszowie z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Staszowskiego na rok 2005.
Budżet Powiatu Staszowskiego na 2005 rok