Opinia o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego.

Attachments:
FileLast modified
Download this file (Opinia RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu za 2019 rok.pdf)Opinia RIO2020-06-09 14:22