w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Staszowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2031